Aanpakken voor Aanstaande Vaders verzorgt niet alleen cursussen voor aanstaande vaders maar ook geaccrediteerde nascholingen óver aanstaande vaders voor professionals. Denk bijvoorbeeld aan ITV of MIO voor verloskundigen, nascholingen voor kraamverzorgenden of een deskundigheidsbevordering voor het CJG.

Op mijn bedrijfswebsite vind je de vele trainingen en scholingen die tot de mogelijkheden behoren, zoals CRM-training, VSV audittrainingen, Kracht van Kwetsbaarheid voor verloskunde professionals en meer.

Opdrachtgevers waren o.a. de KNOV, Academie Verloskunde Maastricht, Verloskundige Coöperatie Utrecht, CJG Kennemerland, Verloskundigenkring Midden Limburg, Centrum voor Geboortezorg Hoorn, Verloskundigenkring Haarlem en Kraamzorg de Eilanden (Rotterdam).